När ljuden blir svagare

Personer som har en hörselnedsättning upplever ofta problem i sitt vardagliga liv då man får svårt att uppfatta vad folk säger och detta kan leda till missförstånd. En del upplever så stora problem att de drar sig tillbaka och blir isolerade.
Nedsatt hörsel innebär även problem med att höra dörr-, telefon- och varningssignaler samt att lokalisera varifrån ljud kommer.
Det kan bli irritation i familjen t ex vid tv-tittande då personer med hörselnedsättning ofta vill ha ljudet högre än övriga familjen.
Hörselnedsättning kan vara ärftlig, åldersrelaterad eller uppstå pga. bullerskada och sjukdom.

Audionommottagningen

På Audionommottagningen utförs hörselprov som ligger till grund för hörsel-rehabiliteringen.
På Audionommottagningen får man hjälp med att prova ut lämpligt hjälpmedel till sin hörselnedsättning.

Hjälpmedel

Det man främst tänker på när det gäller hjälpmedel är hörapparat. Det finns två modeller, bakom örat och allt i örat, båda modellerna är digitala.
Har man problem att höra tv:n, dörr- och telefonsignaler trots att man har hörapparat så finns det ytterligare hjälpmedel att tillgå.
Om man har svårt att klara sitt arbete pga. sin hörselnedsättning finns det möjlighet att söka bidrag för arbetstekniska hjälpmedel hos Försäkringskassan.

Hur går jag tillväga för att få hjälp med min hörsel?

För att komma till Audionommottagningen krävs remiss från läkare eller egenanmälan.

Hörsel- och Dövenheten

Hörsel- och Dövenheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning och dövhet, syn/hörselskada – dövblindhet samt till personer med tinnitus.

Man kan få information och testa telefonhjälpmedel i det stationära och mobila nätet, vidare lyssningshjälpmedel för radio, MP3-spelare mm. Vi ordinerar också skolhjälpmedel samt text och bildtelefon.

För att lättare klara en föreläsning eller sammanträde finns också bra hjälpmedel som kan underlätta. Information om hjälpmedel kan ges både individuellt och i grupp.

För att komma till oss behövs remiss från audionommottagning, öronläkare, vårdcentral med mera. Man kan också själv ta kontakt med oss. För Tinnitus gäller dock endast remiss från öronläkare.

Regionförbundet Södra Småland